Udostępnianie treści uczniom w PixBlocks

Udostępnianie treści uczniom to funkcja Panelu Nauczyciela dostępnego wyłącznie dla kont nauczycieli.

Zobacz najpierw:
Rejestracja konta nauczyciela w PixBlocks

Czy mogę zadać uczniom stworzone przeze mnie zadania?

Nie, w PixBlocks nie ma możliwości tworzenia zadań, które można potem zlecić uczniom do rozwiązania w formie zadań domowych lub sprawdzianów.

Na czym polega udostępnianie treści uczniom?

Po zalogowaniu się do aplikacji w głównym widoku kursów, znajdziesz kartę Treści udostępnione uczniom. Po wejściu w nią znajdziesz gotowe ekrany robocze (Gry i Zabawy) posegregowane tak jak moduły kursów PixBlocks. W każdym z takich ekranów roboczych możesz samodzielnie przygotować materiał, który będzie widoczny jako przykład dla Twoich uczniów w specjalnej zakładce w ekranie głównym aplikacji.

Uwaga! Materiały udostępnione w ten sposób są widoczne dla wszystkich uczniów we wszystkich Twoich klasach. Na razie nie ma możliwości ograniczania widoczności do poszczególnych klas.

Jak wykorzystać udostępnianie treści uczniom?

Nazwy obszarów roboczych: Gra i Zabawa odnoszą się do konkretnych trybów zadań dostępnych w PixBlocks.

Więcej na temat trybów zadań przeczytasz w:
Tryby zadań w PixBlocks

Przygotowując się do lekcji, możesz uzupełnić kolejne ekrany robocze (np. Gra 1, Gra 2, Gra 3…), prezentując etapy tworzenia kodu napisanej przez Ciebie gry. W ten sposób pomożesz zrozumieć uczniom kod kawałek po kawałku. Co ważne, uczniowie nie będą w stanie edytować stworzonego kodu – mogą go tylko wykonać, a w przypadku gier również poruszać królikiem po ekranie strzałkami klawiatury.

Uwaga! Z względu na specyfikę trybów Gier i Zabaw w PixBlocks (brak oczekiwanego rozwiązania) postępy uczniów wykonane w tej sekcji nie są widoczne w wirtualnym dzienniku Panelu Nauczyciela.

Czy ten artykuł był pomocny?

Popularne artykuły

Jak zmienić język i kraj użytkownika w PixBlocks?
Chcę poprawić dane na certyfikacie za webinar
Nie otrzymałem dyplomu/certyfikatu za udział w konkursie
Nie otrzymałem certyfikatu za udział w webinarze
Nie mogę się zalogować
Instalacja aplikacji PixBlocks na komputerach

Szukasz czegoś innego?

Instalacja aplikacji PixBlocks na komputerach
Jak zaktualizować aplikację PixBlocks?
Czy mogę zainstalować aplikację PixBlocks na urządzeniach mobilnych?
Nie mogę pobrać aplikacji PixBlocks na komputery
Czym różnią się aplikacje PixBlocks i PixBlocks Junior
Nie otrzymałem dyplomu/certyfikatu za udział w konkursie
Nie otrzymałem/am dyplomu za udział w konkursie
Chcę poprawić dane na certyfikacie za webinar
Nie otrzymałem certyfikatu za udział w webinarze

This website uses cookies to improve your experience. Read more about it.