wykres funkcji sinus ikona 2
wykres funkcji sinus ikona 1
logo pix brand hero

Funkcje trygonometryczne to ważna dziedzina matematyki, na której opierają się obliczenia geometryczne. Dzięki nim możliwe jest obliczanie długości boków i wartości kątów w trójkącie prostąkątnym. Szczególnym przykładem przedstawienia działania funkcji trygonometrycznej jest jej wykres w dwuwymiarowym układzie współrzędnych (x,y). Wykresem funkcji sinus(x), której dotyczyć będzie ta lekcja, jest tzw. sinusoida. To krzywa w kształcie charakterystycznej powtarzalnej fali. Realizując tę lekcję pomożesz swoim uczniom spojrzeć na funkcje trygonometryczne z innej perspektywy. Program który razem stworzycie będą mogli wykorzystać później w domu, np. podczas rozwiązywania zadań z matematyki.

Wykres funkcji Sinus

scenariusz ikona
scenariusz lekcji

wiek

czas trwania

45

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Komputery z aplikacją PixBlocks

ZAGADNIENIA

Zobacz inne

This website uses cookies to improve your experience. Read more about it.