pierwsze kroki w aplikacji ikona 1
pierwsze kroki w aplikacji ikona 2
logo pix brand hero

Przeprowadź szybką lekcję, z którą wprowadzisz PixBlocks w klasach 4-6. Poznajcie cały interfejs aplikacji i działanie pierwszych instrukcji wizualnego języka PixBlocks.

Pierwsze kroki w aplikacji PixBlocks

scenariusz ikona
scenariusz lekcji

wiek

czas trwania

45

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Komputery z aplikacją PixBlocks

ZAGADNIENIA

Zobacz inne

This website uses cookies to improve your experience. Read more about it.