Zadania domowe, sprawdziany i śledzenie postępów w dzienniku PixBlocks

Śledzenie postępów nauki uczniów to funkcje Panelu Nauczyciela dostępnego wyłącznie dla kont nauczycieli.

Zobacz najpierw:
Rejestracja konta nauczyciela w PixBlocks
Tworzenie i administracja klasami w PixBlocks

Uwaga! Zlecając uczniom zadania (w formie zadań domowych lub sprawdzianów) możesz wybierać spośród zadań i przykładów dostępnych we wszystkich kursach, które są częścią aplikacji PixBlocks. Zwróć uwagę, że domyślnie uczniowie w każdej nowo utworzonej klasie mają dostęp do wszystkich kursów. Jeśli zamierzasz korzystać z funkcji zadań domowych i sprawdzianów, po utworzeniu klasy zdecyduj, które kursy i zadania powinni widzieć Twoi uczniowie.

Więcej na ten temat: Ograniczanie widoczności kursów.

Jak zlecić zadanie domowe w PixBlocks?

Wejdź w USTAWIENIA > PANEL NAUCZYCIELA > KLASA > DODAJ PRACĘ DOMOWĄ, uzupełniając zrozumiałą nazwę i opis. Po dodaniu klknij w pracę, która pojawiła się na liście. Następnie LISTA ZADAŃ i z listy wybierz zadania, które mają być częścią pracy domowej uczniów.

Po wybraniu wyjdź z listy, klikając przycisk WSTECZ. Zadania są już dodane, ale jeszcze niewidoczne dla uczniów. Jeszcze raz wejdź w stworzoną pracę domową i kliknij AKTYWUJ. Od teraz praca domowa będzie widoczna dla wszystkich uczniów znajdujących się w klasie – znajdą w głównym widoku aplikacji na górze listy z kursami.

Aby zakończyć możliwość rozwiązywania zadań, kliknij w przycisk ZAKOŃCZ, który pojawił się w miejscu przycisku ROZPOCZNIJ.

Uwaga! Zadania domowe (i sprawdziany) można zlecać tylko z poziomu całej klasy – na razie nie ma możliwości ograniczania widoczności zadań domowych dla konkretnych uczniów.

Jak przeprowadzić sprawdzian z PixBlocks?

Dodawanie sprawdzianów przebiega tak samo jak dodawania zadań domowych (patrz wyżej). Wystarczy, że po wejściu w klasę, wybierzesz opcję DODAJ SPRAWDZIAN.

Sprawdzanie zadań domowych, sprawdzianów i śledzenie postępów nauki w PixBlocks

Rozwiązane przez uczniów zadania zliczane są automatycznie. Jeśli uczeń rozwiązał zadane przez Ciebie zadania (lub zadania w sprawdzianie), to informacje o tym zostają zapisane w wirtualnym dzienniku. Znajdziesz je, wchodząc w USTAWIENIA > PANEL NAUCZYCIELA > KLASA > WYNIKI NAUKI.

Przechodząc do konkretnego zadania domowego lub sprawdzianu, możesz przy wyniku każdego z uczniów w polu Uwagi dodać adnotację, która będzie widoczna tylko dla Ciebie

Czy ten artykuł był pomocny?

Popularne artykuły

Jak zmienić język i kraj użytkownika w PixBlocks?
Chcę poprawić dane na certyfikacie za webinar
Nie otrzymałem dyplomu/certyfikatu za udział w konkursie
Nie otrzymałem certyfikatu za udział w webinarze
Nie mogę się zalogować
Instalacja aplikacji PixBlocks na komputerach

Szukasz czegoś innego?

Instalacja aplikacji PixBlocks na komputerach
Jak zaktualizować aplikację PixBlocks?
Czy mogę zainstalować aplikację PixBlocks na urządzeniach mobilnych?
Nie mogę pobrać aplikacji PixBlocks na komputery
Czym różnią się aplikacje PixBlocks i PixBlocks Junior
Nie otrzymałem dyplomu/certyfikatu za udział w konkursie
Nie otrzymałem/am dyplomu za udział w konkursie
Chcę poprawić dane na certyfikacie za webinar
Nie otrzymałem certyfikatu za udział w webinarze

This website uses cookies to improve your experience. Read more about it.