Typy i oznaczenia zadań

Dostępne w kursach PixBlocks zadania dzielą się na 4 kategorie, które mają wpływ na dostępne wewnątrz ekranu roboczego funkcje edycji kodu.

Zobacz najpierw: Interfejs aplikacji PixBlocks

Przykłady

Zadania opisane jako Przykłady z symbolem żarówki służą tłumaczeniu pojęć w ramach lekcji. Wewnątrz Przykładów użytkownik może wyłącznie odtworzyć kod przykładu, przyglądając się jego wykonywaniu.

Zadania

Opisane jako Zadania z symbolem gwiazdki są głównym typem zadań w PixBlocks. Każde z Zadań oczekuje poprawnego rozwiązania – można je uzyskać poprzez napisanie (lub ułożenie z bloczków) poprawnego kodu. Co ważne, poprawność zadania tego typu jest weryfikowana na podstawie wyglądu planszy po wykonaniu się kodu, a nie samego kodu, dlatego możliwe jest, że jedno Zadanie może być rozwiązane poprawnie na różne sposoby (poprzez napisanie lub ułożenie z bloczków różnych kodów programu).

To jakiego rozwiązania oczekuje Zadanie można sprawdzić, klikając symbol zielonej gwiazdki znajdujący się nad ekranem roboczym danego zadania.

Zabawy

Opisane jako Zabawy z symbolem ptaszka lub ołówka służą – zgodnie ze swoją nazwą – zabawie z kodem. Wewnątrz Zadań użytkownik może poćwiczyć zdobyte wcześniej umiejętności w bardziej nieograniczony sposób, manipulując kodem. W Zabawach zazwyczaj dostępnych jest więcej bloków kodu do wykorzystania w porównaniu z zadaniami. Niektóre Zabawy służą też tworzeniu własnych gier (patrz niżej).

Dodatkowe oznaczenia zadań

Przy zadaniach typu Zabawa mogą znajdować się ikonki: ptaszka lub ołówka, które oznaczają zakres edycji dostępny dla użytkownika.
W Zabawach z symbolem ołowka, użytkownik ma możliwość rysowania własnej planszy z dostępnych pod nią elementów. Zabawy z ptaszkiem pozbawione są takiej możliwości.

Dodatkowo przy każdym typie zadania może pojawić się mały symbol składający się z 4 trójkątów, symobilzujący możliwość kontroli ruchów. W zadaniach z takim oznaczeniem, użytkownik może sterować ruchami królika podczas wykonywania się programu za pomocą strzałek klawiatury. Drugą zasadniczą różnicą w tych zadaniach jest nieskończone wykonywanie się kodu umieszczonego w obszarze roboczym. Zadania z takim oznaczeniem najczęściej służą tworzeniu własnych gier.

Czy ten artykuł był pomocny?

Popularne artykuły

Jak zmienić język i kraj użytkownika w PixBlocks?
Chcę poprawić dane na certyfikacie za webinar
Nie otrzymałem dyplomu/certyfikatu za udział w konkursie
Nie otrzymałem certyfikatu za udział w webinarze
Nie mogę się zalogować
Instalacja aplikacji PixBlocks na komputerach

Szukasz czegoś innego?

Instalacja aplikacji PixBlocks na komputerach
Jak zaktualizować aplikację PixBlocks?
Czy mogę zainstalować aplikację PixBlocks na urządzeniach mobilnych?
Nie mogę pobrać aplikacji PixBlocks na komputery
Czym różnią się aplikacje PixBlocks i PixBlocks Junior
Nie otrzymałem dyplomu/certyfikatu za udział w konkursie
Nie otrzymałem/am dyplomu za udział w konkursie
Chcę poprawić dane na certyfikacie za webinar
Nie otrzymałem certyfikatu za udział w webinarze

This website uses cookies to improve your experience. Read more about it.