Realizacja podstawy programowej z PixBlocks

Aplikacja PixBlocks stworzona jest z myślą o nauce programowania wśród uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej do szkół ponadpodstawowych

Poniżej znajdziesz informacje o tym, które punkty podstawy programowej, możesz zrealizować dzięki kursom zawartym w PixBlocks.

Kursy od 1 do 9

I Etap edukacyjny: Klasy I-III – Edukacja wczesnoszkolna

2. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
2) tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką, np. zaproszenia, dyplomy, ulotki, ogłoszenia; powiększa, zmniejsza, kopiuje, wkleja i usuwa elementy graficzne i tekstowe – doskonali przy tym umiejętności pisania, czytania, rachowania i prezentowania swoich pomysłów;

Informatyka. Klasy IV-VI

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1. projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:
1) pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,
2) prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;
2. testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów;

Kursy od 10 do 13

Informatyka. Klasy VII-VIII

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1. formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów, w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych, listy kroków;

2. stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
1) na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z resztą z dzielenia),
2) wyszukiwania i porządkowania: wyszukuje element w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym oraz porządkuje elementy w zbiorze metodą przez proste wybieranie i zliczanie;

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W szczególności programuje algorytmy z działu I pkt 2;
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;

Kursy od 14 do 19

Informatyka. Liceum/technikum. Zakres podstawowy

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1. planuje kolejne kroki rozwiązywania problemu, z uwzględnieniem podstawowych etapów myślenia komputacyjnego (określenie problemu, definicja modeli i pojęć, znalezienie rozwiązania, zaprogramowanie i testowanie rozwiązania).
2. stosuje przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin algorytmy poznane w szkole podstawowej oraz algorytmy:
1) na liczbach: badania pierwszości liczby, zamiany reprezentacji liczb między pozycyjnymi systemami liczbowymi, działań na ułamkach z wykorzystaniem NWD i NWW,
2) na tekstach: porównywania tekstów, wyszukiwania wzorca w tekście metodą naiwną, szyfrowania tekstu metodą Cezara i przestawieniową,
3) porządkowania ciągu liczb: przez wstawianie i metodą bąbelkową,
4) wydawania reszty najmniejszą liczbą nominałów,
5) obliczania wartości elementów ciągu metodą iteracyjną i rekurencyjną, w tym wartości elementów ciągu Fibonacciego.
3. wyróżnia w problemie podproblemy i charakteryzuje: metodę połowienia, stosuje podejście zachłanne i rekurencję;
4. porównuje działanie różnych algorytmów dla wybranego problemu, analizuje algorytmy na podstawie ich gotowych implementacji;
5. sprawdza poprawność działania algorytmów dla przykładowych danych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Popularne artykuły

Jak zmienić język i kraj użytkownika w PixBlocks?
Chcę poprawić dane na certyfikacie za webinar
Nie otrzymałem dyplomu/certyfikatu za udział w konkursie
Nie otrzymałem certyfikatu za udział w webinarze
Nie mogę się zalogować
Instalacja aplikacji PixBlocks na komputerach

Szukasz czegoś innego?

Instalacja aplikacji PixBlocks na komputerach
Jak zaktualizować aplikację PixBlocks?
Czy mogę zainstalować aplikację PixBlocks na urządzeniach mobilnych?
Nie mogę pobrać aplikacji PixBlocks na komputery
Czym różnią się aplikacje PixBlocks i PixBlocks Junior
Nie otrzymałem dyplomu/certyfikatu za udział w konkursie
Nie otrzymałem/am dyplomu za udział w konkursie
Chcę poprawić dane na certyfikacie za webinar
Nie otrzymałem certyfikatu za udział w webinarze

This website uses cookies to improve your experience. Read more about it.