Ograniczanie widoczności kursów

Widoczność kursów to funkcja Panelu Nauczyciela, która pozwala na kontrolę nad tym, które kursy są widoczne dla uczniów znajdujących się w Twoich klasach. Jest ona dostępna tylko dla kont nauczycielskich.

Zobacz najpierw:
Rejestracja konta nauczyciela w PixBlocks

Domyślnie uczniowie każdej nowo utworzonej klasy widzą wszystkie dostępne zadania we wszystkich kursach PixBlocks. Jeśli po utworzeniu klasy nie ograniczysz im tego dostępu, może dojść do sytuacji, w której uczniowie będą mieli styczność z zadaniami, które dopiero zamierzasz im zadać (w formie zadania domowego lub sprawdzianu).

Aby ograniczyć dostęp do kursów wejdź w USTAWIENIA > PANEL NAUCZYCIELA > KLASA > WIDOK KURSÓW i odznacz wszystkie kursy, które mają być niewidoczne dla uczniów. Możesz też wejść w konkretne kursy i lekcje i zdecydować o tym, które zadania i przykłady mają być widoczne.

Pamiętaj, że ograniczając widoczność kursów w ten sposób, ograniczasz dostęp wszystkim uczniom danej klasy. Ograniczanie dostępu tylko dla wybranych uczniów jest niemożliwe. Jeśli chcesz, możesz tworzyć grupy w ramach danej klasy (np. tworząc klasę z dopiskiem “grupa zaawansowana) i dodać do niej konkretnych uczniów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Popularne artykuły

Jak zmienić język i kraj użytkownika w PixBlocks?
Chcę poprawić dane na certyfikacie za webinar
Nie otrzymałem dyplomu/certyfikatu za udział w konkursie
Nie otrzymałem certyfikatu za udział w webinarze
Nie mogę się zalogować
Instalacja aplikacji PixBlocks na komputerach

Szukasz czegoś innego?

Instalacja aplikacji PixBlocks na komputerach
Jak zaktualizować aplikację PixBlocks?
Czy mogę zainstalować aplikację PixBlocks na urządzeniach mobilnych?
Nie mogę pobrać aplikacji PixBlocks na komputery
Czym różnią się aplikacje PixBlocks i PixBlocks Junior
Nie otrzymałem dyplomu/certyfikatu za udział w konkursie
Nie otrzymałem/am dyplomu za udział w konkursie
Chcę poprawić dane na certyfikacie za webinar
Nie otrzymałem certyfikatu za udział w webinarze

This website uses cookies to improve your experience. Read more about it.