Jak dodać/przenieść ucznia do klasy w Panelu Nauczyciela?

Tworzenie klas i dodawanie do niej uczniów to funkcje Panelu Nauczyciela dostępnego wyłącznie dla kont nauczycieli.

Zobacz najpierw:
Rejestracja konta nauczyciela w PixBlocks
Tworzenie i administracja klasami w PixBlocks

Jak dodać/usunąć nowego ucznia do klasy?

Wejdź w USTAWIENIA > PANEL NAUCZYCIELA, wybierz lub utwórz klasę i kliknij DODAJ UCZNIA. Po wypełnieniu danych uczeń pojawi się w Twoim dzienniku. Pod imieniem nowo dodanego ucznia znajdziesz jego login i hasło, za pomocą których zaloguje się on do aplikacji.

Aby usunąć ucznia, kliknij na jego imię w wirtualnym dzienniku i wybierz USUŃ UCZNIA.

Uwaga! Dodając uczniów w ten sposób, jednocześnie tworzysz im zupełnie nowe konta PixBlocks.

Jak dodać wielu uczniów naraz?

Klikając DODAJ UCZNIÓW, możesz dodać wielu uczniów do klasy naraz. Wystarczy, że wpiszesz imiona i nazwiska uczniów (każdy uczeń w nowym wierszu) w takiej kolejności, w jakiej mają widnieć w dzienniku.

Jak dodać do klasy ucznia, który ma konto PixBlocks?

Jeśli chcesz dołączyć do Twojej klasy ucznia, który ma już konto PixBlocks, podaj mu kod klasy, do której ma dołączyć i poproś go samodzielne dołączenie do Twojej klasy. Kod klasy znajdziesz w PANELU NAUCZYCIELA. Po wpisaniu poprawnego kodu klasy przez ucznia, jego imię znajdzie się w Twoim dzienniku z adnotacją Czeka na akceptację. Musisz teraz zaakceptować dołączenie, klikając w ucznia i przycisk DODAJ UCZNIA.

Uwaga! Aby skorzystać z opcji dołączenia do klasy, uczeń musi mieć konto z potwierdzonym adresem email.

Zobacz: Jak dołączyć do klasy mojego nauczyciela?

Jak przenieść ucznia do innej klasy?

Przeniesienie ucznia do innej klasy jest możliwe tylko poprzez usunięcie go z jednej klasy i dodanie do innej (zobacz wyżej). Po przeniesieniu ucznia do innej klasy w ten sposób, uczeń nie straci swoich postępów nauki i będą one dalej widoczne w Twoim dzienniku. Zwróć jednak uwagę, że jeśli ograniczyłeś widoczność niektórych kursów dla danej klasy, to w momencie usunięcia ucznia z tej klasy, automatycznie uzyska on dostęp do wszystkich kursów PixBlocks – przynajmniej zanim nie dołączy do innej klasy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Popularne artykuły

Jak zmienić język i kraj użytkownika w PixBlocks?
Chcę poprawić dane na certyfikacie za webinar
Nie otrzymałem dyplomu/certyfikatu za udział w konkursie
Nie otrzymałem certyfikatu za udział w webinarze
Nie mogę się zalogować
Instalacja aplikacji PixBlocks na komputerach

Szukasz czegoś innego?

Instalacja aplikacji PixBlocks na komputerach
Jak zaktualizować aplikację PixBlocks?
Czy mogę zainstalować aplikację PixBlocks na urządzeniach mobilnych?
Nie mogę pobrać aplikacji PixBlocks na komputery
Czym różnią się aplikacje PixBlocks i PixBlocks Junior
Nie otrzymałem dyplomu/certyfikatu za udział w konkursie
Nie otrzymałem/am dyplomu za udział w konkursie
Chcę poprawić dane na certyfikacie za webinar
Nie otrzymałem certyfikatu za udział w webinarze

This website uses cookies to improve your experience. Read more about it.