programujemy droge do szkoly ikona 1
programujemy droge do szkoly ikona 2
logo pix brand hero

Twoi uczniowie znają już podstawowe pojęcia programowania: pętlę i instrukcję warunkową. Mogą już wykorzystywać je, tworząc własne algorytmy do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Podczas tej lekcji stworzą program, który będzie prowadził królika po wyznaczonej ścieżce do celu.

Programujemy drogę do szkoły

scenariusz ikona
scenariusz lekcji

wiek

czas trwania

45

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Komputery z aplikacją PixBlocks

ZAGADNIENIA

Zobacz inne

This website uses cookies to improve your experience. Read more about it.