Królik powtarza więcej czynności ikona 1
Królik powtarza więcej czynności ikona 2
logo pix brand hero

Lekcja podczas której Twoi uczniowie utrwalą poznane wcześniej pojęcie pętli.

Królik powtarza więcej czynności

scenariusz ikona
scenariusz lekcji

wiek

czas trwania

45

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Komputery z aplikacją PixBlocks

ZAGADNIENIA

Zobacz inne

This website uses cookies to improve your experience. Read more about it.