Królik powtarza więcej czynności ikona 1
Królik powtarza więcej czynności ikona 2
logo pix brand hero

Powtarzanie czynności nazywane w programowaniu iteracją lub pętlą to bardzo ważna instrukcja, dzięki której programista nie musi wielokrotnie powtarzać tych samych kawałków kodu. Podczas zajęć uczniowie zobaczą, jak z wykorzystaniem pętli skrócić kodu programów w języku PixBlocks.

Królik powtarza czynności

scenariusz ikona
scenariusz lekcji

wiek

czas trwania

45

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Komputery z aplikacją PixBlocks

ZAGADNIENIA

Zobacz inne

This website uses cookies to improve your experience. Read more about it.