3. POLSKA EDYCJA

zgłoś swoją szkołę do
NAJWIĘKSZEGO
konkursu programistycznego
w kraju